Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.

Våra fastigheter

Preservium äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som är fullt uthyrda till statliga Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamheter.

Fastighetsportföljen omfattar en total uthyrningsbar area om cirka 43 200 m2 varav majoriteten består av arkivlokaler.

Läs mer 

Vår verksamhet

Preservium Property är en aktiv och långsiktig fastighetsägare som äger och förvaltar arkivfastigheter i Sverige. Genom att vara en närvarande och aktiv fastighetsägare har vi möjligheten att vara proaktiva och lyhörda gentemot våra hyresgäster och kan på så sätt förädla, utveckla och anpassa fastigheterna efter deras behov.

Läs mer 

Bolagsstyrning

Preservium Property AB utgör moderbolag i en koncern med flera dotterbolag. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management som tillhandahåller en rad specialistfunktioner anpassade för att på bästa sätt utveckla fastigheterna och Preservium som bolag.

Läs mer 

Investor Relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Läs mer 

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.