Bolagsstyrning


Bolaget förvaltas av en ledning med mångårig erfarenhet av fastighetsbranschen. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.

Styrelse

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Ledning

Ledningen har många års erfarenhet av teknisk och finansiell förvaltning, transaktioner och projektutveckling.

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.