Vår verksamhet


Vi strävar alltid efter att skapa miljöer som är både trivsamma och effektiva för våra hyresgäster och för samhället i stort. I rollen som fastighetsägare har vi ett stort ansvar att avlasta bördan för våra hyresgäster så att de fullt ut kan fokusera på att leverera samhällskritiska tjänster av bästa kvalitet.

Preservium ska äga, förvalta och utveckla akrivfastigheter i samarbete med våra hyresgäster och långsiktigt stödja dessa i sin dagliga verksamhet. I vårt samarbete ska vi som fastighetsägare hantera förvaltning och utveckling av fastigheterna så att hyresgästerna kan fokusera på sina verksamheter och uppfylla sin samhällsfunktioner.

Koncernen

Preservium Property AB utgör moderbolag i en koncern med flera dotterbolag.

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.