Fastigheter


Fastighetsportföljen består av två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43,161 kvadratmeter. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Ursprungsbyggnaden på Vinkelhaken 2 uppfördes 1995 och tillbyggnation har succesivt skett 1998, 2003 och 2020. Ursprungsbyggnaden på Snickarboden 1 uppfördes 1999 och tillbyggnad skedde under 2007.

Vinkelhaken 2 är den största fastigheten och representerar cirka 72% av den totala uthyrningsbara arean. Resterande 28% av den totala uthyrningsbara arean är hänförligt till Snickarboden 1. Majoriteten av den uthyrbara arean i portföljen består av arkivlokaler men det finns även olika allmänna ytor och kontorsytor i båda fastigheterna. Totalt finns det cirka 24,000 kvadratmeter av potentiella byggrätter i fastighetsportföljen som möjliggör expansion för befintliga hyresgäster.

Vinkelhaken 2

Riksarkivet
Täby
Mätslingan 17
31 055 m²

Snickarboden 1

Regionarkivet
Flemingsberg
Björnkullavägen 14
12 106 m²

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.