Styrelse


Styrelsen består i nuläget av tre personer som alla är anställda hos Pareto Business Management. Styrelsen kommer att ersättas av fyra nya medlemmar på en kommande bolagsstämma.

Lennart Schuss Styrelseordförande

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Lennart är styrelseordförande för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB"), rådgivare till Genesta Fastighetsfonder, styrelseledamot i Stockholm Konserthusstiftele, styrelseordförande i Kungliga Filharmonikerna Sällskapet samt ordförande för Swedish Society of Freinds of the Weizmann Institute of Science. Lennart är medgrundare av Gimmel Fastigheter, Catella Corporate Finance och Stockholm Fondkommision.

Magnus Oscarsson Styrelseledamot

Studerat ekonomi på Stockholms universitet

Magnus är grundare och VD för Oscarsson och Engman Capital AB samt styrelsesuppleant i Gladsheim Fastigheter AB. Magnus har tidigare grundat och varit VD för Holtback och Partners Asset Management, VD för Julius Baer Nordic, partner och styrelseledamot för ABG Securities AB samt varit chef på aktienheten inom Erik Penser Bank.

Peter Bredelius Styrelseledamot

Juristexamen och utbildning via Försvarsmakten

Peter är ägare av H P Bredelius AB, styrelseordförande för One Publicus Fastighets AB, styrelseledamot i Indecap Fonder AB, Tingsvalvet Holding AB och Västsvensk logistik AB. Tidigare var han verksam som advokat i 25 år och delägare vid advokatfirman Lindahl.

Robin Englén Styrelseledamot

Magisterexamen i företagsekonomi från Stockholm universitet

Robin är CFO och partner på Green Group AB. Tidigare var han Business Manager på Pareto, VD för Målaråsen AB, Origa Care AB, Fleming Properties AB och Djurgårdsstadens Fastigheter AB samt varit revisor på Deloitte i Stockholm och Hong Kong.

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Civilekonom, Linköpings Universitet

Fredric är auktoriserad revisor och partner inom EY och helt specialiserad på fastighetsområdet med mer än 20 ås erfarenhet från revision och konsultation inom fastighets- och byggbranschen. Fredric har stor börserfarenhet och är bland annat huvudansvarig revisor för Klövern, HEBA och Magnolia. Andra väsentliga uppdrag som Fredric har är Unibail Rodamco Sverige, Nordisk Renting, Bygga Bostäder och Byggvesta.

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.