Fastighetsbeteckning
Snickarboden 1
Kommun
Huddinge
Gatudress
Björnkullavägen 14, Flemingsberg
Area
12 106 m²
Byggnadsår
1999-2007
/media/207675/regionarkivet_graf1-01.png
/media/207677/regionarkivet_hyresintakter-01.png

Regionarkivet

Information om fastigheten

Snickarboden 1 är belägen i expansiva Flemingsberg i Huddinge kommun som är en del av Stockholms län. Ursprungsbyggnaden på fastigheten uppfördes 1999 för Region Stockholm och omfattade 5 750 kvadratmeter uthyrningsbar area. Under 2003 tillkom 706 kvadratmeter och 2007 ytterligare 5,650 kvadratmeter. Stockholm Biologiska Center flyttade in sin verksamhet till fastigheten vid den senaste tillbyggnationen. Idag omfattar fastigheten en totala uthyrningsbara area om ungefär 12 106 kvadratmeter och det finns potentiella byggrätter om cirka 14 000 kvadratmeter som möjliggör en expansion för den befintliga hyresgästen.

Information om hyresgästen

Regionarkivet är den officiella arkivmyndigheten för Region Stockholm och är en del av kulturförvaltningen. Myndighetens uppdrag är att förvara, bevara och förse allmänheten med informationen. De ansvarar även för översynen arkiveringsprocessen samt försäkrar att processen sker på korrekt vis och i linje med gällande lagstiftning och styrdokument. Uppdraget innefattar även att utbilda myndigheter i dokumentadministrering samt bistå med rådgivning vid frågor om relaterat till publicitet och sekretess.

En viktig del av arbetet är att förse information till verksamheter och avdelningar inom Region Stockholm. Regionarkivet hanterar på daglig basis leverans av information till sjukvården, kollektivtrafiksystemet, forskare och andra verksamheter inom Stockholms Region.

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.