Fastighetsbeteckning
Vinkelhaken 2
Kommun
Täby
Gatudress
Mätslingan 17, 187 66 Täby
Area
31 055 m²
Byggnadsår
1995-2020
/media/207678/riksarkivet_graf1-01-01.png
/media/207679/riksarkivet_graf2-01.png

Riksarkivet

Information om fastigheten

Vinkelhaken 2 är belägen i expansiva Arninge i Täby kommun. Fastigheten består av en byggnad som har uppförts i fyra olika stadier, specialanpassat till Riksarkivet. Första etappen bestående av 5 850 kvadratmeter uppfördes under 1995 och sedan dess har utbyggnationer skett i tre etapper. Under 1998 utökades fastighetens uthyrningsbara area med 6 100 kvadratmeter, med 6 950 kvadratmeter under 2003 och senast 2020 tillkom ytterligare 12 155 kvadratmeter. Idag består Vinkelhaken 2 av totalt 31,055 kvadratmeter uthyrningsbar area, vilket gör Vinkelhaken 2 till den största arkivfastigheten i Norden. Det finns ungefär 10 000 kvadratmeter outnyttjade byggrätter som är belägna ovanpå den senaste tillbyggnaden. Byggrätterna möjliggör ytterligare tre våningar ovanpå de existerande tre våningarna som färdigställdes 2020. Stommen för den existerande byggnaden har förstärkts för att möjliggöra en eventuell utbyggnad.

Information om hyresgästen

Riksarkivet är en av Sveriges äldsta offentliga myndigheter och deras första arkiv byggdes 1618. Syftet med verksamheten är att förvara det officiella arkivet för den svenska staten och övervaka förvaltningen av arkiven för offentliga myndigheter. I enlighet med den svenska lagstiftningen ges även allmänheten tillgång till stor del av beståndet och uppvisa efterfrågade dokument är en fundamental uppgift för Riksarkivet.

Riksarkivet är en del under Kulturdepartementet och har en lagstadgad roll och funktion som är bestämd av den svenska regering och riksdagen. Verksamheten är styrd av myndighetschefen tillsammans med insynsråd samt en stab som ansvarar för strategiska frågor och övergripande samordning och utveckling. Myndigheten förvarar främst arkivhandlingar får den svenska statliga och regionala förvaltningen, från myndigheter och andra organ, men även en stor del arkiv levererade från både rikstäckande och lokala föreningar, enskilda personer och godsarkiv. Riksarkivet samlar och säkert förvarar arkivinformation för kommande generationer.

Krigsarkivet etablerades 1805 och hanterar militära handlingar från 1500-talet och framåt. Mellan 1899 och 1935 var verksamheten utökad och sju regionala statliga arkiv blev etablerade för att samla in och förvara handlingar från regionala och statliga myndigheter. Ursprungligen var krigsarkiven och regionala statliga arkiven självständiga men blev därefter sammansatta med Riksarkivet respektive 1995 och 2010.

Riksarkivet är den administrerande myndigheten för arkiveringsfrågor och har ett speciellt ansvar för den statliga arkivverksamheten och arkiveringsvård i landet. I deras uppdrag ingår även framställa föreskrifter och generella råd för arkivhantering. Riksarkivet måste även hantera statens heraldiska aktivitet och säkerställa att föreskrifter under den svenska flaggan är observerade.

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.