Koncernen


Preservium Property AB (publ) utgör moderbolag i en koncern med flera dotterbolag.

 1. Preservium Property AB

  1. Preservium MidCo AB

   100 %
   1. Preservium BidCo 1 AB

    100 %
    1. Preservium Vinkelslipen AB

   2. Preservium BidCo 2 AB

    100 %
    1. Preservium Snickarlyan AB

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.