Aktien

Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 5 november 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 463 500 000 kronor fördelat på 4 635 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 100 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: PRESRV

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

ISIN-kod: SE0016829790

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: PRESRV.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 29 mars 2023

Ägare  Andel av kapital
och röster %
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (Publ) 34,67
von Euler & Partners 8,44
Avanza Pension 5,70
Familjen Kamprad Stipendiestiftelse 4,31
Jan-Eric Nilsson 3,41
Eton Family 2,76
Håkan Svanberg 2,33
JRS Asset Management AB Client Account  2,27
Core Capital Management 2,27
LMK-bolagen & Stiftelse 2,16

Kommande utdelningar

juli 05 2023
Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2023-06-30
Utdelningsdag: 2023-07-05
Utdelning/aktie: 1,62 SEK

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.