Aktien

Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 5 november 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 463 500 000 kronor fördelat på 4 635 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 100 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: PRESRV

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

ISIN-kod: SE0016829790

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: PRESRV.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 mars 2022

Ägare  Andel av kapital
och röster %
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (Publ) 35,44
Avanza Pension 6,52
Von Euler & Partners 6,51
Familjen Kamprad Stipendiestiftelse 4,31
JRS Asset Management AB Client Account  2,49
Håkan Svanberg 2,27
LMK-bolagen & Stiftelse  2,16
Göran E. Larsson 1,79
Ulf Jönsson 1,51
DigiLed Fastighets AB 1,51
Övriga aktieägare  35,49
Totalt 100,00

Källa: Spotlight Stock Market

Kommande utdelningar

No event entries found

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.