Tidigare stämmor

Årsstämma 30 mars 2023

Aktieägarna i Preservium Property kallades till ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2023 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 30 mars 2022

Aktieägarna i Preservium Property AB org. nr. 559323–9733 kallades till ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformular

Styrelsens yttrande enligt ABL

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Årsredovisning och koncernredovisning

Extra bolagsstämma 8 december 2021

Aktieägarna i Preservium Property kallades till extra bolagsstämma onsdag den 8 december 2021 klockan 9:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Föreslagna styrelseledamöter

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.