Finansiell kalender

augusti 29 2022
Delårsrapport Q2 2022
november 29 2022
Delårsrapport Q3 2022
februari 23 2023
Årsredovisning 2022
Bokslutskommuniké 2022
Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.