Finansiell kalender

februari 23 2023
Bokslutskommuniké 2022
Årsredovisning 2022
mars 30 2023
Årsstämma
maj 30 2023
Delårsrapport Q1 2023
augusti 31 2023
Delårsrapport Q2 2023
november 30 2023
Delårsrapport Q3 2023
februari 29 2024
Årsredovisning 2023
Bokslutskommuniké 2023
april 11 2024
Årsstämma 2024
Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.