Bolagsstämmor

Årsstämma 30 mars 2022

Aktieägarna i Preservium Property AB org. nr. 559323–9733 kallades till ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformular

Styrelsens yttrande enligt ABL

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Årsredovisning och koncernredovisning

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.