Bolagsstämmor

Årsstämma 11 april 2024

Aktieägarna i Preservium Property kallades till ordinarie bolagsstämma den 11 april 2024 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.