Pressmeddelanden

Preservium Property AB noteras på Spotlight Stock Market den 5 november 2021

Preservium Property AB ("Preservium") har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market med första handelsdag 5 november 2021.

Preservium är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter i Täby och Huddinge som är fullt uthyrda till statliga Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamheter. Fastigheterna omfattar totalt cirka 43 200 kvadratmeter uthyrningsbar area och den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till 19 år.

Riksarkivet i Täby har under de senaste åren genomgått en renovering samt tillbyggnation om ytterligare 12 000 kvadratmeter. I samband med utbyggnationen tecknades 25-åriga hyresavtal med Riksarkivet. Fastigheterna är belägna i expansiva Arninge i Täby och Flemingsberg i Huddinge med spårbunden trafik inom gångavstånd. På båda fastigheterna finns betydande byggrätter som möjliggör expansion för befintliga hyresgäster.

Preservium avser att årligen dela ut 6,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning om 6,5 procent i relation till noteringskursen på 100 kronor. Utdelningen ämnas betalas ut kvartalsvis.

Preserviums VD är John Malmström och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Pareto Securities AB har varit Preserviums rådgivare i transaktionsprocessen, kapitalanskaffningen och noteringsprocessen.

Handelsinformation:

Första handelsdag: 5 november 2021

Kortnamn på Spotlight Stock Market: PRESRV

Noteringskurs: 100 kr

ISIN-kod: SE0016829790

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Bolagsbeskrivning kommer att publiceras på Preserviums och Spotlight Stock Markets hemsidor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Preservium Property AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

John Malmström, verkställande direktör, Preservium Property AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected] 

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.