Pressmeddelanden

Preservium Property AB publicerar årsredovisning 2021

Preservium Property AB publicerar årsredovisning 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Preservium Property AB

+46 8 402 51 05

[email protected]

John Malmström, Verkställande direktör, Preservium Property AB

+ 46 8 402 53 84

john.malmströ[email protected] 

För mer information om Preservium Property AB, vänligen besök www.preserviumproperty.se 

Preservium Property AB i korthet

Preservium Property AB (org. nr 559323-9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.

Krona Public Real Estate AB

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm.